Egzaminy językowe na koniec 6 klasy i gimnazjum

Prowadzimy kursy przygotowujące do egzaminów językowych zewnętrznych (z angielskiego organizowanych przez British Council i niemieckiego organizowanych przez Goethe Institute) oraz do egzaminów językowych wewnętrznych na koniec 6 klasy i gimnazjum.

Egzamin z języka angielskiego/niemieckiego na koniec gimnazjum

Kurs przeznaczony jest dla uczniów 3 klasy gimnazjum. Przygotowuje do egzaminów na poziomie podstawowym i rozszerzonym (europejski poziom A2 oraz A2+/B1). Do egzaminu na obu poziomach przystępują uczniowie, którzy kontynuują w gimnazjum naukę języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej. Program kursu dostosowany jest do wymagań egzaminacyjnych, rozwija umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, tworzenia wypowiedzi pisemnej oraz znajomość funkcji i środków językowych. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się i oswajają z formą egzaminu poprzez rozwiązywanie przykładowych zadań. Repetytorium, z którego korzystamy w trakcie kursu obejmuje całość struktur gramatycznych i obszarów tematycznych (słownictwo) sprawdzanych na egzaminie.

Kurs obejmuje 46 godzin zegarowych (23 spotkania po 2 godziny raz w tygodniu). Grupy liczą od 3 do 10 osób.

Kurs angielskiego – początek połowa października 2013.

Egzamin językowy na koniec 6 klasy

Kursy do tego egzaminu rozpoczną się we wrześniu 2014.

Język angielski – egzaminy Cambridge

Nasi uczniowie przystępują do następujących egzaminów brytyjskich:

  1. YLE – Starters – dla dzieci w wieku 8-9 lat
  2. YLE – Movers – dla dzieci w wieku 10-11 lat
  3. YLE Flyers – dla dzieci w wieku 11-12 lat
  4. KET for Schools – dla dzieci w wieku 12-13 lat
  5. PET for Schools – dla młodzieży w wieku 13-15 lat
  6. FCE for Schools – dla młodzieży w 15-17 lat

Jesteśmy w stałej współpracy z centrum egzaminacyjnym British Council.

Język niemiecki – Goethe Institute

  1. Goethe Zertifikat: Fit in Deutsch 1, który zakłada znajomość języka na pierwszym poziomie biegłości, a więc poziom A1 – dla dzieci od lat 10
  2. Goethe Zertifikat: Fit in Deutsch 2, poziom biegłości A2 – dla dzieci od lat 10
  3. Goethe Zertifikat: Zertifikat Deutsch für Jugendliche, poziom biegłości językowej B1. Jest to egzamin, który jest świadectwem znajomości języka niemieckiego przy ubieganiu się o obywatelstwo niemieckie – dla dzieci od 12 lat
Share Button